Historia Polski

2017-10-28
Historia Polski

Historia Polski i jej rodaków datowana jest od X wieku, na podstawie zapisów w kronikach Galla Anonima. W tym okresie panowała dynastia Piastów, a najważniejszym wydarzeniem było przyjęcie chrztu przez Mieszka I. Następnie był podział państwa na księstwa dokonany przez Krzywoustego, a próby scalania Polski podjęli Henryk Brodaty i Pobożny. W 1320 po koronacji Łokietka nastąpiło zjednoczenie Królestwa Polskiego. Następne ważne wydarzenia w historii Polski to trzy rozbiory przez Austrię, Prusy i Rosję.

Następne ważne wydarzenie to I wojna światowa w latach 1914 – 1918, a po dwudziestoletniej przerwie II wojna w latach 1939 – 1945. Polska w latach dwudziestolecia była nazywana II Rzeczpospolitą. Następnie nazwa państwa polskiego to Polska Rzeczpospolita Ludowa. Ważnym momentem w historii był stan wojenny w latach 1981 – 1983. Następnie od 1989 roku Polska nosi nazwę III Rzeczpospolitej. Polska jest obecnie państwem demokratycznym. Należy do wielu organizacji międzynarodowych czy światowych, np. ONZ, NATO, Unia Europejska lub OECD.