Historia sztuki

2018-05-12
Historia sztuki

Jedną z dziedzin nauk humanistycznych jest historia sztuki. Historia sztuki obejmuje zagadnienia rzeźby, malarstwa, architektury w poszczególnych okresach chronologicznych. I tak historia malarstwa, rzeźby czy architektury ma swoje okresy historyczne: prehistoria, czyli czasy jaskini, starożytność – antyk w okresach od 400 r.p.n.e. do 400 r.n.e., średniowiecze od roku 400 do 1350. Następny okres to renesans w latach 1350 – 1510, potem manieryzm 1510 – 1590, barok 1590 – 1680.

Rokoko przypadające na lata 1680 – 1750, klasycyzm 1750 – 1800, następnie 40 – letni okres romantyzmu, 20 – letni realizmu. Następne kierunki rozwoju sztuki to symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm, kubizm, abstrakcjonizm, surrealizm, dadaizm, socrealizm oraz pop – art. I op – art. Każdy z tych okresów ma swoich wybitnych malarzy, rzeźbiarzy czy architektów. Różne style sztuki przetrwały nie tylko w malarstwie, rzeźbie ale i w architekturze do czasów dzisiejszych. Można podziwiać piękne stylowe budowle, meble, różne przedmioty i wynalazki techniki.