Jaki bank jest „głównym bankiem”?

2017-12-05
Jaki bank jest „głównym bankiem”?

Niektóre z banków na polskim rynku uzależniają zakres swoich usług dla posiadaczy kont oraz wysokość opłat z nimi związanych od spełnienia jednego warunku, którym jest posiadanie przez ten bank statusu „głównego banku” klienta. Co to w praktyce oznacza? Czy możemy mieć konta także w innych bankach lub korzystać z ich innych usług równocześnie zachowując prawo do rozszerzonych usług naszego „banku głównego”? Omawiany status jest ściśle określony i wymaga spełnienia jednego z 4 warunków: Na rachunek w banku wpływa comiesięczne wynagrodzenie klienta niezależnie od tytułu; Na rachunek z innych kont w banku lub spoza niego wpływa co miesiąc co najmniej 2.000 PLN lub 1.000 w przypadku uczących się osób poniżej 24 roku życia.

Średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach klienta w banku łącznie z papierami wartościowymi emitowanymi przez niego emitowanymi wynosi co najmniej 10.000 PLN; Średnie miesięczne zadłużenie zaciągnięte w banku przekracza 5.000 PLN. Spełnienie co najmniej jednego z powyższych kryteriów zagwarantuje, że bank uzna się za „bank główny” klienta i będzie go traktował w odpowiedni sposób. Jeśli w dany miesiącu żaden z warunków nie zostanie spełniony to klient będzie traktowany bez specjalnych przywilejów.