krawędziarki do blach

Lina stalowa - budowa oraz tworzywa

2018-03-20
Lina stalowa - budowa oraz tworzywa

Lina stalowa jest jednym z podstawowych produktów wykorzystywanych do tworzenia wyposażenia do przemieszczania ładunków, takiego jak cięgna zawiesi transportujących. Jest to możliwe w rezultacie użycia konstrukcji splotu drutów ze stali, które gwarantują linom stalowym wyjątkową siłę, elastyczność oraz odporność na przerwanie.

Do produkcji rdzeni z włókien do liny stalowej stosuje się materiały takie jak konopie, sizal czy bawełna, a również sztuczne włókna. Każdy z tych typów materiałów jest stosowany do różnych typów liny stalowej, ze względu na różne cechy fizyczne. Dla przykładu – głównymi zaletami rdzeni liny stalowej wykonanymi z włókien sztucznych jest ich niepodatność na wilgoć oraz korozję biologiczną, a również odporność na podwyższone temperatury. Najsilniejszą odporność mają rdzenie wykonane ze stali i one właśnie są stosowane do liny stalowej o maksymalnej wytrzymałości na większe ciężary oraz przerwanie. Włókna stosuje się w wytwarzaniu liny ze stali również do uzupełniania miejsc między splotkami.

Splotki są partią liny stalowej powstającą z drutów zwiniętych wokół centralnego rdzenia. Średnica pojedynczych drutów, liczba warstw drutów oraz kierunki ich owicia są elementami decydującymi o cechach liny stalowej. W różnych wersjach budowy liny stalowej stosuje się druty o tej samej bądź różnej średnicy w poszczególnych warstwach ich zwicia.

W zależności od użytej struktury splotu uzyskuje się liny stalowe o różnych cechach użytkowych. Decyduje się w ten sposób między innymi o giętkości, elastyczności, sile oraz odporności na zerwanie czy uszkodzenia. Dla określonych potrzeb produkuje się również liny stalowe w osłonach gumowych bądź liny stalowe w osłonce z plastiku.