Torfowisko pod Zieleńcem

2017-07-20
Torfowisko pod Zieleńcem

Krajobraz uroczyska można czasem porównać do tego, który występuje w tajdze syberyjskiej, tundrze arktycznej, a niekiedy do tego występującego w Europie z czasów lodowcowych; istnieją także przypuszczenia, że to torfowisko jest reliktem epoki lodowcowej. Największą atrakcją przyrodniczą jest uroczysko, które znajduje się na wysokości 760 m. Podłoże stanowią nieprzepuszczalne skały. Zaliczyć do nich można margle i piaskowce. Usadowione są one na gnejsach. Występuje tam niemal poziome ukształtowanie tereny. Obszar torfowiska leży pomiędzy zlewiskiem Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego. Jest on obszarem częściowo bezodpływowym.

Roczna suma opadów na obszarze torfowiska wynosi 1300 mm. Średnia temperatura w ciągu roku nie przekracza 4°C. Topielisko i Czarne Bagno to dwie "misy", które tworzą uroczysko, którego powierzchnia wynosi 270 ha. Niemiej jednak rezerwat obejmuje Topielisko i tylko część Bagna, które częściowo jest zamarłe wskutek drenowania. Samym środkiem rozpościera się droga zwana Zieloną Drogą, która prowadzi z Zieleńca do Polanicy. Niedaleko od niej znajduje się drewniana wieża, na której można podziwiać piękne widoki. Jest to miejsce niezwykłe, które doceniono już  w 1919 r. Wtedy utworzono w tym miejscu jeden z pierwszych rezerwat przyrody. Ma on obszar 85 ha. W okresie międzywojennym poszerzono go do 218 ha. Wybudowano wtedy przy okazji drewniane pomosty oraz wieże widokowe. Rok 1954 był rokiem kiedy rezerwat został zmniejszony do 160 ha.