Życie oraz turystyka

2018-02-15
Życie oraz turystyka

Wydłużenie czasu życia mieszkańców bogatych krajów znacznie wpływa na rozwój turystyki,  ponieważ znaczną część całej grupy turystów stanowią bogaci emeryci z  krajów wysoko rozwiniętych. Takie grupy turystyczne podróżują po różnych zakątkach świata w tym także po Polsce. W naszym kraju najczęściej spotykanymi turystami są ludzie z sąsiednich krajów głównie z Niemiec, a procentowy udział mieszkańców innych krajów w turystyce Polskiej jest znacznie mniejszy niż udział turystów niemieckich.

W dużych miastach w szybkim tempie wzrasta napływ bogatych turystów z Chin i Japonii ze względu na wykupywanie przez nich całych spółek i tworzenie nowych fabryk oraz koncernów. Japońscy przedsiębiorcy często przyjeżdżają do Polski okazjonalnie, aby sprawdzić postępy swojej firmy, przy okazji zwiedzają okolice i zatrzymują się w wysokiej klasy hotelach. To zjawisko najwidoczniejsze jest w dużych miastach ponieważ najczęściej na ich obrzeżach tworzone są fabryki i duże przedsiębiorstwa zagranicznych inwestorów.